Systemy Kontroli Wersji

SCM (Source Code Management) to zestaw narzędzi i procesów mających na celu ustandaryzowanie wersjonowania treści tworzonych, modyfikowanych i usuwanych w ramach danego projektu.

VCS (Version Control System) to narzędzie do zarządzania wersjonowaniem naszego projektu.

Modele SCM

Na rynku obecnie istnieją dwa wiodące modele wersjonowania treści:

  • scentralizowany
  • zdecentralizowany

Popularne systemy kontroli wersji

Obecnie na rynku istnieje kilka popularnych systemów kontroli wersji:

results matching ""

    No results matching ""