Tworzenie repozytorium

Konfiguracja

Przed przystąpieniem do prac z naszym pierwszym repozytorium upewnijmy się, że klient git został poprawnie skonfigurowany. Konfiguracja ta może być wykonywana na poziomie:

  • pojedynczego repozytorium
  • globalnym

W celu weryfikacji globalnej nazwy naszego użytkownika ora jego adresu email należy w wierszu poleceń wykonać następujące komendy:

git config --global user.name
git config --global user.email

Jeżeli chcemy sprawdzić całą konfigurację wystarczy wydać następujące polecenie:

git config --global --list

Dokumentację polecenia git config możemy przejrzeć wydając polecenie:

git config --help

Inicjalizacja repozytorium

Mając poprawnie skonfigurowanego klienta git możemy przystąpić do tworzenia repozytorium. W pierwszej kolejności musimy utworzyć katalog, w którym będziemy je przetrzymywać i przejść do niego:

mkdir repository
cd repository

Inicjalizacja pustego repozytorium wymaga od nas jedynie wprowadzenia następującej komendy:

git init

Jeśli chcemy sprawdzić jakie zmiany wykonała ta komenda możemy sprawdzić bieżącą zawartość katalogu:

ls -al

W celu sprawdzenia, czy repozytorium zostało poprawnie utworzone wywołajmy w wierszu poleceń poniższą komendę:

git status

results matching ""

    No results matching ""