Operacje na plikach

Celem narzędzi typu SCM jest zarządzanie kodem, a więc plikami tekstowymi. Na samym początku utworzymy pusty plik tekstowy:

touch report.csv

Sprawdźmy jaką informację otrzymamy, gdy wywołamy polecenie status:

git status

Budowa repozytoroim

Lokalne repozytorium git składa się z kilku części, między którymi zawartość naszego pliku będzie przenoszona.

Przepływ treści w naszym repozytorium (w dużym uproszczeniu) możemy przedstawić następująco:

Index (staging area)

Nim zapiszemy wersję naszego dokumentu musimy "przenieść go" z przestrzeni roboczej (Workspace) do Indeksu (lub inaczej zwanego Staging Area). W tym celu wykonajmy polecenie:

git add report.csv

Index jest miejscem, gdzie przechowujemy zawartość naszych plików, nie same pliki. W celu zobrazowania tego zmodyfikujmy zawartość pliku report.csv i sprawdźmy w jakim stanie będzie nasze repozytorium:

git status

Aby zaktualizować plik report.csv w indeksie należy ponownie wykonać polecenie git add:

git add report

Zapisywanie zmian

Po zakończonej pracy z naszym plikiem - przyszła pora na zapisanie go w repozytorium. W tym celu wykonajmy następujące polecenie (którego wynik za chwilę omówimy):

git commit -m "Initial report for 2019."

Aby upewnić się, że nasze zmiany zostały poprawnie zapisane sprawdźmy historię naszego repozytorium oraz jego aktualny status:

git log

git status

results matching ""

    No results matching ""