Operacje na plikach

Usunięcie pliku:

git rm <FILE>

Wyłączenie pliku z kontroli wersji ale pozostawienie go na dysku:

git rm --cached <FILE>

Zmiana nazwy lub lokalizacji pliku:

git mv <OLD_FILE> <NEW_FILE>

results matching ""

    No results matching ""