Agenda

Naszym celem na dzisiejsze warsztaty jest:

 • wyjaśnienie czym są systemy kontroli wersji
 • krótkie wprowadzenie do systemu kontroli git
 • stworzenie lokalnego repozytorium
 • dodanie plików i aktualizacja tzw. indeksu
 • stworzenie pierwszego commitu
 • stworzenie gałęzi (branch)
 • łączenie gałęzi i rozwiązywanie konfliktów
 • publikacja zmian w serwisie GitHub
 • przeglądanie i modyfikacja historii zmian
 • ...

results matching ""

  No results matching ""