Logowanie

Istnieje wiele sposobów na formatowanie historii repozytorium. Najczęściej wykorzystywane to:

git log -<n>
git log -p
git log --stat
git log --graph
git log --oneline
git log --pretty=oneline|raw|short|full|fuller|format=“”

Sprawdzenie zmian wprowadzanych w pliku:

git log <FILE>

git log -1 <FILE>

Sprawdzenie zmian z wybranego commitu:

git show <SHA1>

results matching ""

    No results matching ""