Tworzenie repozytorium

Zanim zaczniemy tworzyć puste repozytorium - przyjrzyjmy się na chwilę typowej zawartości katalogu .git w pustym, świeżo wygenerowanym repozytorium

Init

Stwórzmy pusty katalog, który od tego momentu będzie służyć nam za repozytorium git a w nim pusty katalog z konfiguracją.

mkdir repository
cd repsitory
mkdir .git

results matching ""

    No results matching ""