Index

Jeśli w tym momencie sprawdzimy status naszego repozytorium zobaczymy poniższą informację:

Informacja na początku może wywadać myląca ponieważ mamy odpowiednie obiekty w katalogu .git/objects jednak sprowadza się to do zachowania spójności i tego jak wewnętrznie zbudowany jest git (zgodnie ze wzorcem mikroserwisów).

Struktura indeksu

Index (potocznie nazywany również staging area) ma dosyć skomplikowaną strukturę, która jest opisana w oficjalnym repozytorium.

Ponieważ jest to plik zawierający informacje binarne na potrzeby tego warsztatu (oszczędność czasu) nie będziemy tworzyć jego pliku (.git/index) ręcznie a posłużymy się wbudowanym poleceniem git:

git update-index --add test.txt

Teraz po wykonaniu polecenia git status otrzymamy następującą informację:

On branch master
nothing to commit, working tree clean

results matching ""

    No results matching ""