Tree

Do odwzorawnia struktury plików i katalogów git posłuchuje się drugim typem obiektów - tree.

Struktura

Tree składa się z:

 • indentyfikatora tree
 • informacji o wielkości zawartości
 • specjalnego delimitera - \0
 • zawartości

Kanonicznie możemy zapisać to w następujący sposób:

tree ZN(A FNS)*

Gdzie:

 • N - NULL (\0)
 • Z - wielkość zawartości w bajtach
 • A - uniksowy tryb dostępu do zasobu, bez wiodącego zera
 • F - nazwa zasobu
 • S - zakodowana SHA1 obiektu

TIP: kolejne pozycje drzewa (kolejne obiekty) muszą być wpisane w sposób posortowany, według nazw obiektów (a dokładniej ich kodów ASCII).

Tryby dostępu

W systemie git możemy mieć spotkać następujące tryby dostępu do obiektu:

 • 40000 - katalog (tree)
 • 100644 - plik (blob)
 • 100755 - plik wykonywalny (blob)
 • 120000 - link symboliczny (blob).
 • 160000 - submoduł (commit).

Warto zwrócić uwagę na fakt iż w UNIXie katalog ma tryb dostępu 040000 natomiast w w gicie 40000 - jest to związane ze sposobem zapisu drzewa (forma kanoniczna).

Zapis identyfikatora obiektu

W obiekcie tree git zapisuje identyfikator każdego obiektu w sposób skompresowany. Algorytm wygląda następująco:

Załóżmy, że chcemy zapisać następujący identyfikator obiektu:

28fd1f6a8db1463ad03aacb1b77d331c2a0442e8

Podzielmy ten identyfikator na grupy składające się z 2 kolejnych znaków:

28 | fd | 1f | 6a | 8d | b1 | 46 | 3a | d0 | 3a | ac | b1 | b7 | 7d | 33 | 1c | 2a | 04 | 42 | e8

Każda z tych par może być potraktowana jako heksadecymalny numer znaku w tablicy ASCII:

Kiedy przekształcimy numery na znaki ASCII otrzmamy następujący ciąg:


( | \xFD | \x1F | j | \x8D | \xB1 | F | : | \xD0 | : | \xAC | \xB1 | \xB7 | } | 3 | \x1C | * | \x04 | B | \xE8

Taki zabieg pozwala nam zaoszczędzić 50% miejsca i zapisać każdy identyfikator za pomocą 20 bajtów zamiast 40!

Aby zatomatyzować konwersję skorzystamy z poniższego skryptu:

def encode_sha(sha)
  i = 0
  encoded = ""

  while i < sha.length do
    encoded += sha[i, 2].to_i(16).chr
    i += 2
  end

  return encoded
end

Zagnieżdżona struktura

Zapis obiektu do pliku

irb
require 'digest/sha1'
require 'zlib'
require 'fileutils'

Wygenerowanie klucza SHA1

blob_sha = "705bb1cf59bb75a668b63eab100ce922c333340a"
content = "100644 test.txt\0" + encode_sha(blob_sha)
header = "tree #{content.length}\0"
tree = header + content
sha1 = Digest::SHA1.hexdigest(tree)

Zapis

zlib_content = Zlib::Deflate.deflate(tree)
path = '.git/objects/' + sha1[0,2] + '/' + sha1[2,38]
FileUtils.mkdir_p(File.dirname(path))
File.open(path, 'w') { |f| f.write zlib_content }

results matching ""

  No results matching ""