Refs

Jeśli w tym momencie sprawdzimy zawartość katalogu .git będzie ona wyglądała podobnie do tej:

tree .git

Wykonajmy wobec tego polecenie sprawdzenia statusu naszego repozytorium skoro wszyskie składniki (blob, tree i commit) są już gotowe.

git status

Natomiast jeśli wykonamy poniższe polecenie:

git log

Dostaniemy taki oto komunikat:

fatal: your current branch 'master' does not have any commits yet

Dlaczego?

Sprawdźmy jaka jest zawartość pliku HEAD - zawierającego wskaźnik na ostatni commit bieżącego brancha:

cat .git/HEAD

Otrzymamy następującą treść:

ref: refs/heads/master

Poprawienie sytuacji

Aby poprawić bieżącą sytuację w repozytorium musimy stworzyć nową referencję - nasz branch master:

echo '5ee62eae03c6ada904c3f0982110bab8d0e2f9ba' > .git/refs/heads/master

W powyższym przykładzie "5ee62eae03c6ada904c3f0982110bab8d0e2f9ba" jest SHA1 commitu, który stworzyliśmy.

results matching ""

    No results matching ""