Agenda

Naszym dzisiejszym celem jest:

  • stworzenie pustego repozytorium git
  • dodanie plików do repozytorium i aktualizacja indeksu
  • pierwszy (root) commit
  • stworzenie nowej gałęzi (branch)
  • praca z tagami

results matching ""

    No results matching ""