Wymagane oprogramowanie

Aby móc wziąć udział w warsztatach należy mieć zainstalowanego klienta systemu kontroli wersji git odpowiedniego do swojego systemu operacyjnego (zalecany Linux/OS X, możliwy udział z systemem Windows). Wymagana jest zainstalowanie wersji 2.0.0 lub wyższej klienta. Instalator należy ściągnąć z oficjalnej strony.

Dodatkowo w celu wykonywania ćwiczeń w trakcie warsztatów niezbędne będzie posiadanie interaktywnej konsoli Ruby (a co za tym idzie narzędzi języka Ruby). Instrukcję instalacji można znaleźć m.in. w oficjalnej dokumentacji.

Zadanie

Po pomyślnym zainstalowaniu obu aplikacji należy w wierszu poleceń wprowadzić następujące polecenia:

git --version
irb -v

Wynik poleceń powinien wyglądać podobnie do poniższego:

results matching ""

    No results matching ""